Pályázatok!

Kedvezményezett neve: Resznek Község Önkormányzata
Pályázati felhívás kódja: VP6-19.2.1.-59-10-17 a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület – „Helyi
termékek feldolgozásához kapcsolódó közösségi fejlesztések támogatása” felhívására Resznek
Község Önkormányzata nyertes pályázatot nyújtott be.

A projekt címe: Közösségi húsfeldolgozó kialakítása Reszneken
A 1956348718 projektazonosító számú pályázat keretében támogatói okirat alapján 4 891 331 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert el, a támogatás mértéke: 85%.
Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A feldolgozó kialakítása eszközök beszerzésével történt, többféle húsfeldolgozási módszerhez
(darabolás, darálás, hurka, kolbász töltés, disznósajt készítése, zsírszalonna kisütése, töpörtyű
készítése) és az elkészült termékek felhasználásához, kóstoltatásához („lesütött hús” készítése,
hagyományos disznóöléses ételek készítése, alapanyagok, készételek, hús átmeneti tárolása,
kóstoltatás) szükséges kellékek beszerzésével. A lakosság által előre egyeztetett napon (akár
hétvégén is) használható úgynevezett bérleti szerződés megkötésével, mely szerződésben a bérbe
adó Resznek Község Önkormányzata a Közösségi húsfeldolgozót annak műszaki berendezéseivel és 1
fő szakmai felügyelettel, rezsiköltség (mérőóra leolvasásával számolható villamos energia, gáz- illetve
vízfogyasztás) ellenében a bérlő rendelkezésére bocsátja minden egyéb ellenszolgáltatás nélkül.
A projektben 1 db A5-ös szórólap készült, újrahasznosított papírra és képújság hirdetést adtunk fel a
szolgáltatás népszerűsítésére, 1 db sajtócikk jelent meg a feldolgozóról, valamint rendezvény
keretében mutattuk be a közösségi feldolgozót.
A projekt befejezésének dátuma: 2023. szeptember 8. 

 

 


 

.

 


 
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A LENTI JÁRÁSBAN
 
 

PROJEKT BEMUTATÓ

A humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításán, helyi közösségi programok megvalósításán dolgoznak Lentiben és a környező településeken

A 237,79 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás segítségével megvalósuló EFOP-1.5.3-16-2017-00069 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti Járásban” című projekt fő célja a társadalmi hátrányok csökkentése, a helyi közösségek társadalomszervező szerepének erősítése, a vidék népességmegtartó erejének növelése.

A meglévő közszolgáltatásokat fejlesztik szakemberek biztosításával, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával, emellett a hátrányos helyzetű célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő programokra is sor kerül, személyre szóló szolgáltatási csomagokat alakítanak ki számukra, valamint különböző felkészítő tréningeken vehetnek részt az aktív korú személyek. A képzések keretében a foglalkoztatáshoz szükséges alapismereteket, a munkaviszonyban maradáshoz hasznos készségeket sajátíthatják el, megismerhetik a csoportmunka előnyeit, vagy a tanulás tanulása tréningen praktikus stratégiákkal és stílusokkal találkozhatnak és csoportfoglalkozásokon gyakorolhatják is a megszerzett tapasztalatokat.

A projekt Lenti Város Önkormányzata konzorciumi vezetésével, hat községi önkormányzat - Csesztreg, Lovászi, Nova, Páka, Resznek, Zalabaksa -, a „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti, Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület és a Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. összefogásával valósul meg.

A projekt kezdete: 2018.02.01.

A projekt tervezett befejezése: 2023.03.31.

Az együttműködés keretében a több intézmény (pl. könyvtár, minibölcsőde) szervezetfejlesztése is megtörténik. Ahhoz, hogy minél inkább a mai kor elvárásainak megfelelő szolgáltatásokat tudjanak nyújtani az intézmények, elengedhetetlen a felkészült és rugalmas intézményi háttér kialakítása. 

A projekt 30 hónapos időtartama során a helyi lakosság egészségprevenciós előadásokon hallhat hasznos információkat a betegségek megelőzéséről és a szűrővizsgálatok fontosságáról, valamint már zajlanak a mozgás programok a településeken, így pl. jóga, gyógytorna, általános torna, vagy akár pilates foglalkozásokon is térítésmentesen vehetnek részt az érdeklődők.

A vidéki lakosság összetartó erejét növelő eseményeket, közösségi programokat, roma kulturális napokat, sportrendezvényeket, önkéntes akciókat is szerveznek, faluszépítő tevékenységek zajlanak a következő években mint festés, takarítás, parkgondozás, szemétszedés.

A felnőttek közösségi életének újragondolása és az idősek közösségben tartása érdekében klubfoglalkozásokra (dalkörök, kézimunka klubok, stb.) kerül sor, a családosok számára játszóházakat szerveznek.

A jól tanuló és helyi közösségi életben aktív szerepet vállaló középiskolás vagy felsőoktatásban tanuló hallgatók számára Települési Talentum ösztöndíj érhető el, melyek már 2018-ban megpályázhatók. Kifejezetten a fiatalok számára is készülnek mozgás programokkal, az ő igényeiket kielégítően színpadi hip-hop tánc, társastánc vagy néptánc tanulásra van lehetőség.

További információ kérhető:

Kovácsné Kocsi Zsuzsanna, szakmai vezető

+36 30 237 8645